Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0986669035

Giờ làm việc
Giờ làm việc

Từ Thứ 2 - Chủ Nhật (06H30-19H30)

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 • Sunfarm thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ và Sunfarm sẽ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký thành công, đảm bảo quyền lợi của khách hàng
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nếu có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, khách hàng có trách nhiệm thông báo với Sunfarm để có thể giải quyết phù hợp.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Cung cấp dịch vụ đến khách hàng
 • Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Sunfarm
 • Liên lạc và giải quyết các phát sinh với khách hàng trong trường hợp cần/đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sunfarm
 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 1. Phương thức đăng nhập và chỉnh sửa dữ liệu
 • Khách hàng đăng nhập vào tài khoản là có thể kiểm tra, cập nhật điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc liên hệ yêu cầu Sunfarm thực hiện
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Sunfarm. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi mục, bảo mật lại thông tin.
 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 • Không tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp bất khả kháng, máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu khách hàng, Sunfarm sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm: hóa đơn, chứng từ v.v sẽ được bảo mật tuyệt đối
Hotline 0986669035